הסרת מפתח זכויות יוצרים

בהתאם לתנאי רישיון nopCommerce, אינך רשאי\ת להסיר או להסתיר את הצהרת "Powered by nopCommerce" המופיעה בתחתית כל דף באתר nopCommerce. אם לא רכשת "מפתח הסרה של זכויות יוצרים" חוקי עבור nopCommerce, הודעת זכויות היוצרים בכותרת התחתונה של החנות שלך חייבת להישאר בצורה המקורית, ללא שינוי ובגלוי. אל תנסה\י לערוך, להסיר או להסתיר את הודעת זכויות היוצרים בכל דרך שהיא. זה מקנה לך את ההרשאה להסיר הודעות זכויות יוצרים כלשהן בקובצי המקור של הסקריפט או זכויות אחרות. יש לשים לב - הפרת זכויות יוצרים אינה חוקית!

כאשר משתמשים לוחצים על "Powered by nopCommerce" טקסט זה חייב לכוון אותם ל https://www.nopCommerce.com. חובה זו תחול גם על עותקים או עבודות נגזרות כלשהן.

על פי אמנת זכויות היוצרים של הקניין הרוחני העולמי, ה- Digital Millennium Copyright Act (ארה"ב), הדירקטיבה הרשמית של האיחוד האירופי,ניתן להסיר דפי אתר או אתר כולו המפר זכויות יוצרים מתוצאות החיפוש של Google וממנועי חיפוש אחרים אם הוגשה תלונה על ידי היוצר שזכויותיו הופרו.

עם הרכישה של "מפתח הסרת הודעות זכויות יוצרים", הנך רשאי\ת להסיר את ההודעות הקנייניות הנ"ל. יש להשתמש במפתח יחיד עבור כל חנות (URL) ולא ניתן להשתמש בו יותר מפעם אחת. לא ניתן להשתמש במפתח כדי להסיר "Powered by nopCommerce" על התקנות ללא הגבלה במסגרת דומיין אחד.

-------------------------------------------------------------------

מעונינים להסיר את הקישור "Powered by nopCommerce" בתחתית האתר?
*
875.00 ₪
מפתח wildcard להסרת זכויות יוצרים
מפתח להסרת זכויות יוצרים wildcard  (עבור אתרים מרובים בדומיין יחיד). אם רכשת מפתח כזה עבור דומיין www.yourDomain.com, תוכל\י להסיר "powered by nopCommerce" גם באתרים הבאים - subdomain1.yourDomain.com, subdomain2.yourDomain.com, www.yourDomain.com/site3, www.yourDomain.com/site4.
*
3500.00 ₪
מפתח להסרת זכויות יוצרים Server
מפתח להסרת זכויות יוצרים של שרת (כתובת IP אחת). אם רכשת מפתח זה עבור IP כתובת (לדוגמה, 210.111.222.333), תוכל\י להסיר "powered by nopCommerce" בכל האתרים שניתן לגשת אליהם באמצעות כתובת IP זו. עם זאת, קיימת הגבלה של 100 אתרים לכל מפתח (לדוגמה, אם יש לך 200 אתרים, אז את\ה צריך\ה לרכוש שתי מפתחות שרת להסרת זכויות יוצרים). לידיעתך, לא ניתן לרכוש מפתח זה עבור כתובות IP של חברות אירוח (למשל Windows Azure, AWS, CloudFlare וכו ').
*
12250.00 ₪